AUTOMAATIORATKAISUT VANHOIHIN JA UUSIIN KOHTEISIIN

AUTOMAATIO - TOIMIALAT

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Preconstruction Planning
KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Tarjoamme kiinteistöautomaatio ratkaisuja pieniin ja vähän suurempiinkin kohteisiin. Räätälöimme tarvittaessa kevyet ratkaisut raskaisiin kohteisiin, tai vastaavasti raskaat ratkaisut kevyisiin kohteisiin. Myös vapaa-ajan asunnot, huviveneet yms. Kaikkiin kohteisiin on saatavilla myös etävalvonta ja etähallinta ratkaisuja.

MODERNISOINTI ja KONSULTOINTI

Teollisuuteen tarjoamme modernisointeja laitteisiin ja tuotteisiin. Konsultointia koneturvallisuuteen liittyen (riskianalyysit, SIL, PL, HAZOP, SISTEMA...). Jäännösriskejä voidaan hallita turvalogiikka ratkaisuilla.

TUOTEKEHITYS ja TESTAUS

Ohjausratkaisuja koneisiin ja laitteisiin (pääasiassa logiikka tai turvalogiikka ja HMI). Tarjoamme apua myös turvallisuusanalyyseihin, ohjausratkaisujen etsintään ja ongelmien ratkaisuun. Tarjoamme testaus apua kaikenlaisiin koneisiin, laitteisiin ja laitteistoihin.

NYKYAIKAINEN TUOTANTO

Yhdistämällä näitä kaikkia ja ottamalla automaatiosta vielä kaikki hyöty irti, sekä lisäämällä mukaan vielä robotit saadaan aikaiseksi todellinen tulevaisuuden tuotanto jo tänään.

 

Länsimaissa perinteisen tuotannon aika on ohi. Tämän päivän tuotantoa ovat automaatio ja robotit. Ottamalla nämä tehokkaaseen käyttöön, taataan korkealaatuisen tuotannon pysyminen länsimaissa myös tulevaisuudessa.

 

TSc Automation

TSc Automaation fokus on laiteohjauksissa ja modernisoineissa sekä etenkin auttaa konedirektiivin vaatimissa koneturvallisuusasioissa ja tarjota niihin turva-automaatio ratkaisuja. Suurimpana visiona on tuoda niin koteihinkin kuin teollisuuteen tämän päivän tekniikka (digitalisaatio & IoT -> robotisaatio).

Kiinteistöautomaatio (myös veneet, mökit, yms.) on aina ollut tärkeä osa tekemistä ja varsinkin ns. "älyn" luominen automaatioon on yksi tärkeimmistä kehityskohteista. TSc Automaatio tarjoaa myös kiinteistöille modernisointeja. Eli vanhan sähkökeskuksen tilalle tehdään uusi, jonka sisälle räätälöidään halutut automaatio- ja etähallintaratkaisut.

TSc Automaatio on pienen porukan ydinosaamisportaali, minne voidaan ottaa tarvittaessa minkä tahansa alan erikoisosaajia avuksi. Tämän hetkinen ryhmä koostuu lähinnä sähkö- ja automaatiopuolen ammattilaisista, jolloin tämä on myös yksi meidän tärkeimmistä osa-alueista nyt ja tulevaisuudessa.

 

Alla on lueteltu joitain asioita minkä kanssa olemme olleet tekemisissä (joidenkin päivittäin, joidenkin taas satunnaisesti):

 

 • koneturvallisuus ja konedirektiivi

 • automaatio (tästä kaikki mahdolliset variaatiot kuten, rele-automaatio, turva-automaatio, sulautetut järjestelmät yms.)

 • ATEX

 • Sähköturvallisuus, sähkötyönjohto, sähkökäytönvalvonta

 • Pienjännitedirektiivi, EMC

 • Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

 • kylmälaitteet, poltinlaitteet

 • huolto ja kunnossapito (voimalaitokset pienet ja suuret konventionaaliset sekä ydinvoimalaitokset, marine-tekniikka, elektroniikkateollisuus, metalliteollisuus, kylmälaitteet)

 • käyttöönotot (Suomessa ja ulkomailla)

 • tuotekehitys, testaus, protovalmistus

 

TSc Automaatio on vastaus kysymykseen, pitääkö kaikki tehdä aina niin kuin ennenkin, meidän mielestä ei todellakaan pidä, eikä kannata !

 

2016

Perustettu

9

Projekteja tekeillä

39

Projekteja tehty

17

Tuotekehitys- projekteja
 

KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Olisikohan jo aika kodeissakin siirtyä 2000 luvulle...

 

Automaatiolla ja etähallinnalla päästään kiinteistöissäkin tähän päivään.

 

Kiinteistöautomaatiolla voidaan saada jo suhteellisen pienelläkin sijoituksella aikaiseksi merkittävää energian säästöä.

 

Riittävällä mittaus- ja analysointiautomatiikalla voidaan myös havaita jo etukäteen tulevia ongelmia esim. kosteus- ja homeongelmat. Automaatiolla pystytään myös ennaltaehkäisemään ongelmien syntyminen.

 

Uudet ja vanhat kiinteisitöt:

 • sähkökulutuksen optimointia

  • lämmitys, ilmanvaihto, yms...

   • kotona / poissa toiminnot: mm. lämpötilan lasku / nosto

 • valvontaa

  • murto-, palo-, vuoto-, laitevalvontaa, yms...

   • kotona / poissa toiminnot: mm. pistorasioiden ohjaukset, hälytysten aktivoinnit

   • älykkäät lukitusratkaisut

 • etähallintaa

  • kiinteistön tietojen seuraaminen ja ohjaaminen etänä esim. älypuhelimella tai tabletilla.

   • hälytykset

   • videovalvonta yms...

 

 

Vapaa-ajan kiinteistöihin (tai vaikka veneisiin) voidaan tarjota edellisten lisäksi myös varavoimaratkaisuja esim. aurinkopaneeli, diesel- tai tuuligeneraattori.

 

Kiinteistöt on monen ihmisen arvokkain omaisuus, miten itse haluat valoa sitä tai mitä automaatiotoimintoja itse haluaisit siellä olevan. Varsinkin jos olet itse jossain kauempana...

MODERNISOINTI & KONSULTOINTI

Koneiden modernisoinneissa törmätään aika usein alla olevaan asiaan, varsinkin kun kyseessä on 90 luvulla ja ennen sitä valmistuneista koneista.

 

Konedirektiivi 2006/42/EY on saatettu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta 400/2008. Tätä asetusta kutsutaan tavallisesti koneasetukseksi. Nykyistä konedirektiiviä ja koneasetusta on pitänyt soveltaa 29.12.2009 alkaen.

 

Konedirektiivin periaatteisiin kuuluu oma valvonta, jonka mukaan koneen valmistaja vastaa siitä, että laite on turvallinen.

 

Konedirektiivi edellyttää, että koneen valmistajan on suoritettava koneen turvallisuussuunnittelu (riskin arviointi ja riskin pienentäminen) ottaen huomioon kaikki koneeseen liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit koneen elinkaaren kaikissa ennakoitavissa olevissa vaiheissa. Tältä pohjalta kone on suunniteltava ja rakennettava tarkoitettuun käyttöön sopivaksi ja turvalliseksi ottaen huomioon myös kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö sekä mahdollisesti vielä arvioitava vikatapausten vaikutuksia turvallisuuteen.

 

Koneen valmistaja tehtävät:

 • Arvioidaan riskit.

 • Selvitetään konetta koskevat turvallisuusvaatimukset.

 • Suunnitellaan ja rakennetaan kone olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

 • Laaditaan käyttöohjeet ja tehdään koneeseen tarvittavat merkinnät.

 • Laaditaan tekninen rakennetiedosto.

 • Tehdään vaatimustenmukaisuusvakuutus.

 • Kiinnitetään CE-merkintä.

 • Teetetään tarvittaessa tyyppitarkastus

 

Vaarat poistetaan tai vähennetään suunnittelemalla ja rakentamalla kone turvalliseksi. Jäännösriskit eli vaarat poistetaan turvallisuustekniikan avulla.

 

Turvallisuustekniikkaa on käytettävä suojaamaan henkilöitä sellaisilta vaaratekijöiltä, joita ei voida poistaa tai riittävästi rajoittaa suunnittelun avulla. Turvalaitteiden valinta perustuu koneelle tehtyyn riskin arviointiin.

 

Koneasetus koskee uusina myytäviä ja (työlainsäädännön kautta myös) käytössä olevia koneita sekä myös käytettyinä myytäviä koneita.

 

TUOTEKEHITYS & TESTAUS

Suunnittelemme ohjauksia ja tarvittaessa myös toimitamme ohjauskeskuksen niin uusiin kuin modernisointiprojekteihinkin.

 

Kun tehdään tuotekehitystä ohjelmistoja sisältävillä laitteilla, voidaan todeta että riittävä testaus on lähes aina tärkein työvaihe onnistuneessa lopputuloksessa...

 

Hyvin usein tuotekehitysprojektissakin törmätään asiaan nimeltään konedirektiivi.

 

Tuotekehityksessä taas yksi tärkeimmistä elementeistä on spesifiointi (speksaus) etukäteen, eli miksi, mitä ja miten. Tämän jälkeen itse tuotekehitys on jo paljon sujuvampaa, kun ei tarvitse arpoa kaikkia asioita sitä tehdessä. Toinen arvioitava ja yhtä tärkeä asia on myös erottaa milloin tehdään tutkimusta eli esimerkiksi prototyyppiä, millä on vasta tarkoitus testata erilaisia asioita.

 

YHTEISTYÖSSÄ   2016...2019

Sähkö- ja automaatio-

asennukset kotiin ja

teollisuuteen.

Räätälöityjä ratkaisuja sahalaitoksiin.

JaroboOy.jpg

Tuotantoprosessien korkean teknologian robotisointeja, pitkällä kokemuksella sekä huippu osaamisella.

Lämpökäsittelypalveluiden ja -laitteiden toimitusta jo yli 40 vuoden kokemuksella.

Purun- ja lastunpoisto- järjestelmät sekä

teollisuuden mekaaniset

asennukset ja ratkaisut.

Joitain muita sovelluksia :

Vene2.jpg

Veneet

Kotia2.jpg

Kiinteistöt

Plasma2.jpg

Plasma

Jartek_välikotelot_1.jpg

Muuta

Toimisto_1.jpg

Muuta+

KNX.png

Muuta++

 

YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä

Parhaiten meidät tavoittaa alla olevan lomakkeen kautta, tai puhelinnumerosta 050 - 438 4350.

Nimi *

Email *

Puh:

Otsikko

Viesti

Viesti lähetetty !

Toimisto ja tuotanto

16100 Uusikylä

 

timo.schroder@tscautomation.fi

Puh: 050-4384350

 

www.tscautomation.fi

 

Y-tunnus: 3110979-7